Посилання мають бути оформлені літерами латинського алфавіту відповідно до стандартів Modern Language Association (MLA).

Правильне оформлення літератури (списку використаної літератури за цими стандартами) є обов'язковим моментом при підготовці рукопису статті, що подається. Оптимальна кількість цитованих творів у статтях автора – до 20 джерел. Бажано цитувати оригінальні праці, опубліковані протягом останніх 5-7 років у вітчизняних та закордонних періодичних наукових виданнях, а також високоцитовані джерела, що містяться в Scopus, Web of Science та інших наукометричних базах даних, визнаних Міністерством освіти України. Список літератури не включає неопубліковані твори.

Якщо можливо, можна надати додаткову інформацію про статті, які мають номер DOI тощо, посилання на які мають бути перевіреними.

Кожне джерело розміщується з нового рядка під порядковим номером, який зазначається в тексті статті арабськими цифрами в квадратних дужках зі сторінкою джерела, якщо вони є. У списку використаних джерел вони наведені в алфавітному порядку.

Важливо, що джерела українською та іншими мовами, які використовують кириличні символи, обов’язково мають бути перекладені.

Якщо ви використовували переклад статті, краще посилатися на оригінальну публікацію.

Відповідальність за правильність даних, наведених у списку використаної літератури, несе автор.