Dombrovska S.

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of educational-scientific-production center at National University of Civil Defence of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR DETERMINING THE ESSENCE OF STATE SECURITY

DOI: 10.52363/passa-2021.1-8

Abstract

The article analyzes the essence of state security and the peculiarities of public administration in this area. The risks of public administration in the field of state security are identified and methodological factors of avoiding threats to the state are introduced. The definition of the concept of state (national) security shall be offered.

Key words: state, administration, definition, security, development.

References

  1. Bondarenko M. Bezopasnost` kak soczial`naya kategoriya: formirovanie kategorial`no-ponyatijnogo apparata. Nauka i praktika [Elektronnij resurs] / M. Bondarenko. – Orel: Orlovskij yuridicheskij institut MVD Rossii, 2010.– Rezhim dostupa: https://oryui.mvd.rf/upload/site137/document_journal/CrTSJbK7QD.pdf.
  2. Ekologichna bezpeka derzhavi: derzhavno-upravlins`kij vymir : monografiya / V.A. Andronov, S.M. Dombrovs`ka, V.G. Koval`chuk, O.I`. Kryukov ta in. – Kh. : NUCzZU, 2016. – 220 s.
  3. Kosolapov N. Sila, nasilie, bezopasnost`: sovremennaya dialektika vzaimosvyazej [E`lektronnyj resurs] / N. Kosolapov, A. Bogaturov, M. Khrustalev // Ocherki teorii i politicheskogo analiza mezhdunarodny`kh otnoshenij, 2002. – http://www.twirpx.com/file/211557/.
  4. Ozhegov S. I. Tolkovyj slovar` russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vy`razhenij / Rossijskaya akademiya nauk. Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova (4-e izd., dop.). – M. : Azbukovnik, 1999. – 944 s. [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://enc-dic.com/ozhegov/Bezopasnost-1370/.
  5. Pavlusiva S. Soczial`naya bezopasnost` [Elektronnyj resurs] / S. Pavlusiva. – Rezhim dostupa: http://fb.ru/article/46303/sotsialnaya-bezopasnost.
  6. Pro osnovi naczional`noyi bezpeki Ukrayini [Elektronnij resurs] : Zakon Ukrayini vid 19.06.2003 r. # 964-IV. – Rezhim dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
  7. Czili stalogo rozvitku 2016-2030 [Elektronnij resurs] // Predstavnicztvo OON v Ukrayini. – Rezhim dostupu: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.