Публічне управління та аспекти безпеки держави

ISSN 2786-5533 (онлайн)

Загальна інформація

Видання засноване у 2021 році

Засновник: Національний університет цивільного захисту України та Університет міжнародних відносин та соціальних комунікацій у Хелмі.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

281 – «Публічне управління та управління» за розділами:

  • Теорія та історія державного управління
  • Технології та механізми державного управління
  • Інститути та структури державного управління
  • Кадрова політика державного управління
  • Місцеве самоврядування та розвиток територій
  • Реагування на надзвичайні ситуації
  • Роль держави у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки

завдання

Збірник наукових праць «Публічне управління та аспекти безпеки держави» — наукове видання, що висвітлює проблеми національної та міжнародної безпеки за такими напрямами: соціальні детермінанти безпеки, теорії безпеки, зовнішня та внутрішня безпека, технології безпеки, освіта для безпеки, кібербезпека. , екологічної безпеки та в цих сферах публікує оригінальні результати досліджень.

Договір між Україною та Польщею

Затвердження вченою радою

Розміщення наукового журналу в міжнародних науково-дослідних базах даних, репозиторіях і пошукових системах