Політика перевірки на плагіат

Заява про авторські права

Редколегія активно залучає до рецензування статей провідних закордонних науковців.

Редколегія активно просуває науковий журнал до міжнародних електронних бібліотек, каталогів і науково-обґрунтованих баз даних з метою поглибленої інтеграції у світовий науково-інформаційний простір, підвищення рейтингу як самого видання, так і наукових показників його авторів.

«Публічне управління та аспекти безпеки держави» — професійне видання відкритого доступу. Видання практикує політику негайного, безперешкодного та відкритого доступу до опублікованого змісту статей, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для забезпечення загального суспільного прогресу.

 

Політика виявлення та розгляду інформації чи скарг про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень.

Редакція видання періодично проводить самостійний моніторинг видання на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Порядку) з метою виявлення невідповідностей або недоробок, а також подальшого їх усунення.

Повідомлення про порушення вимог Порядку розглядається в разі, коли воно подано на офіційну електронну пошту, вказану на сайті видання, із зазначенням конкретного порушення та його аргументацією.

За аргументованим повідомленням про порушення редакція проводить розслідування із з'ясуванням всіх обставин порушення або їх відсутності.

Якщо в ході розслідування з'ясовується факт порушення, проводяться заходи щодо його усунення.

Заходи щодо усунення порушень проводяться у відповідності з виявленими порушеннями. Якщо порушення пов'язане з відсутністю необхідної інформації про видання, порушення усувається шляхом її додавання. Якщо ж порушення стосується однієї з публікацій видання, то порушення усувається відповідно до Етики публікації видання.

Заява про відкритий доступ

Науковий журнал «Публічне управління та аспекти державної безпеки» видається повністю у відкритому доступі, тобто всі статті доступні в мережі інтернет для всіх користувачів одразу після публікації. Оригінали статей, опублікованих у журналі, знаходяться у вільному доступі.

«Публічне управління та аспекти державної безпеки» не стягують жодної плати за завантаження робіт для власного використання.

Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст або використовувати його для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця чи автора.

Авторські права на макет і дизайн зберігаються за журналом і не можуть використовуватися в інших виданнях.

Конфлікт інтересів

Всі автори зобов'язані розкрити (задекларувати в відповідному розділі статті) фінансові або інші явні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть бути сприйняті як ті, що вплинули на результати або висновки, представлені в роботі.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, що підлягають розкриттю:

  • отримання фінансової винагороди за участь в дослідженні або написання рукопису;
  • будь-який зв'язок (робота за договором, консультування, наявність акціонерної власності, отримання гонорарів, надання експертних висновків) з організаціями, що мають безпосередній інтерес до предмету дослідження або огляду;
  • патентна заявка або реєстрація патенту на результати дослідження (авторського права і ін.);
  • отримання фінансової підтримки для будь-якого з етапів проведення дослідження або написання рукопису (в тому числі гранти і інше фінансове забезпечення).
  • явні і потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті якомога раніше.

Інформація про конфлікти інтересів, отримана від авторів рукописів, не надається рецензентам і доступна тільки редакційній колегії при ухваленні рішення про публікацію рукопису. Також інформація про конфлікти інтересів публікується в складі повного тексту статті.