Вимоги до оформлення статті:

 • Microsoft Word 2003 (*.doc)
 • Шрифт - Times New Roman
 • Розмір шрифту - 14
 • Інтервал -1
 • Поля документа - 20 мм
 • Мінімальна кількість сторінок – 10
 • Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід використовувати курсив із збереженням гарнітури та розміру шрифту. Обсяг статті, включаючи список літератури, таблиці, схеми тощо, не повинен бути менше 10 сторінок друкованого тексту і не перевищувати 0,5 стор або 20 тис. знаків з пробілами.
 • Мова статті: англійська

Стандартна вартість публікації статей авторів з України становить 60 грн за 1 сторінку. Вартість для авторів з інших країн еквівалентна 30 дол.

Рахунок на оплату автору (співавторам) надсилається після проходження внутрішньої рецензії статті та отримання позитивної відповіді на неї.

Вимоги до малюнків/таблиць

 • Рисунки / таблиці наведені в тексті статті, без обтікання.
 • Посилання на таблиці та рисунки також наведені в тексті статті (табл. 1, рис. 1)
 • Усі малюнки мають бути у форматі JPG
 • Таблиця не повинна містити порожніх клітинок

Структура статті:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (англ.)

Ім'я прізвище,…. (англійською)

Анотація: 1800 - 1900 символів з пробілами (англійською мовою)

Ключові слова (англійською)

 1. Вступ
 2. Аналіз літературних даних і постановка задачі
 3. Мета і завдання дослідження
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
 5. Висновки

Література (список використаних джерел інформації, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015)

Cписок літератури (повинен бути оформлений літерами латинського алфавіту відповідно до стандартів Modern Language Association (MLA).

Статті зберігаються в репозиторії університету

Стаття може бути відхилена:

 1. Науково-технічний редактор

на етапі подачі: причина: невідповідність статті вимогам до оформлення / написання статті

 1. Головний редактор

при негативних відгуках рецензентів.

 1. За рішенням редколегії

підставою є: автор не враховує рекомендації рецензентів (у разі висновку: «публікація після незначних змін» або «публікація після значних змін»).